logo
Đăng ký
Chú ý: Thông tin cá nhân sẽ được ẩn với các thành viên khác.
Tên đăng nhập:
Tối thiểu 3 ký tự, tối đa 30 ký tự. Không được chứa từ ngữ thô tục và ký tự đặc biệt.
Click vào đây để xem các quy định khi đăng ký Tên Tài Khoản.

Mật khẩu:
Mật khẩu ít nhất 3 ký tự, nhiều nhất 10 ký tự. Chỉ cho phép chữ cái và số.

Số điện thoại di động:
Ví dụ: 0988546789
Chú ý: Phải nhập đúng số đang dùng để đảm bảo về lợi ích và thanh toán.
Email:
Nhập đúng Email đang dùng để đảm bảo quyền lợi thanh toán.
Quy định hợp tác:

Đại lý cam kết là chủ sở hữu hoặc chủ thể khai thác hợp pháp của website và ứng dụng. Đại lý sẽ chịu mọi trách nhiệm về nội dung và cách thức hoạt động của website do đại lý sở hữu, Kích Hoạt sẽ chịu mọi trách nhiệm trên các nội dung, dịch vụ mà Kích Hoạt cung cấp cho đại lý kinh doanh.

Kích Hoạt và đại lý chỉ hợp tác trên các nội dung, dịch vụ mà Kích Hoạt cung cấp cho đại lý, các vấn đề khác mỗi bên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đồng ý với các điều khoản của Kích Hoạt, đại lý hiểu rằng Kích Hoạt không ủng hộ việc kinh doanh trên các nội dung, phương pháp vi phạm pháp luật và Kích Hoạt có quyền phạt doanh thu nếu phát hiện đại lý có các vi phạm đó.

1. Đại lý chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và người dùng về những nội dung trên website hoặc ứng dụng của bên đại lý thực hiện kinh doanh.

2. Đại lý thực hiện các biện pháp kinh doanh nhằm giới thiệu sản phẩm đến cộng đồng đúng theo quy định của pháp luật.

3. Đại lý Được quyền biết đầy đủ các thông tin về chính sách và quyền lợi dành cho đại lý. 

Chỉ khi đồng ý với các quy định hợp tác trên, đại lý mới được phép sử dụng các dịch vụ của Kích Hoạt

Điền đầy đủ thông tin để bảo mật tài khoản và thuận lợi cho thanh toán sau này.
Super APK Tool - Công cụ chỉnh sửa file APK cực mạnh - MobileLife.VN - Cộng đồng đam mê Mobile